Hipotēku bankas kredīts biznesam

kredīts biznesamHipotēku bankā jau vairākus gadus ir pieejams kredīts biznesam. To var saņemt gan dažādu lielumu un dažādu nozaru uzņēmumi, gan lauksaimnieki. Tāpat ir iespējams saņemt aizdevumu, lai uzsāktu jaunu biznesu, kā arī gadījumos, kad uzņēmumam vai saimniecībai ir ekonomiski pamatoti izaugsmes plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams citu kredītiestāžu finansējums. Kredīti pieejami valsts attīstības programmu ietvaros.

Hipotēku bankā kredīts biznesam ir pieejams sešu attīstības programmu ietvaros. Šīs programmas ir:

  • Starta programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

Starta programma ir vienīgā valsts atbalsta programma, ko realizē Hipotēku banka un kuras ietvaros ir pieejams ne vien kredīts biznesam, bet arī apmācības un konsultācijas biznesa plāna izstrādē un tā veiksmīgā realizēšanā. Banka piedāvā konsultācijas biznesa plāna izveidē, kā arī apmācības sešos ar uzņēmuma vadīšanu saistītos moduļos. Katram pretendentam uz finansējumu ir iespēja apgūt divus no apmācību moduļiem.

Mikrokreditēšanas programma ir paredzēta pavisam maziem uzņēmumiem. Proti, tajā nedrīkst būt nodarbināti vairāk par desmit cilvēkiem, turklāt tā apgrozījums nevar pārsniegt 1,4 miljonus latu gadā. Kredīts biznesam šīs programmas ietvaros nevar pārsniegt 10 000 latu, ja tas paredzēts investīcijām, bet apgrozāmajiem līdzekļiem ir pieejams līdz 5000 liels aizdevums. Nauda jāatmaksā laikā līdz pieciem gadiem.

MVU izaugsmes aizdevuma un Konkurētspējas uzlabošanas programmas ietvaros finansējumu var saņemt mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu ražotāji un to kooperatīvās sabiedrības. Gan viens, gan otrs kredīts biznesam ir paredzēts gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem.

Hipotēku bankas realizēto valsts attīstību programmu ietvaros ir pieejams arī finansējums lauksaimniekiem. Kredīts piemērots apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, kā arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju iegādei. Atkarībā no aizdevuma mainās gan pieejamais maksimālais kredīta apmērs, kā arī atmaksas termiņš. Zemes iegādei ir iespējams saņemt līdz 300 000 lielu aizdevumu, bet kredīts apgrozāmajiem līdzekļiem var būt līdz pat 2 000 000 latu liels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *