Kredīts biznesa plānu īstenošanai

kredīts biznesamJa uzņēmuma attīstībai ir konkrēti un ekonomiski pamatoti darbības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav iespējams saņemt aizdevumu to realizācijai, tad piemērotākais risinājums ir Hipotēku bankas izstrādātā MVU izaugsmes aizdevuma programma. Tā paredz kredītu biznesa attīstībai maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

MVU izaugsmes aizdevuma programmas ietvaros kredītu biznesa attīstībai iespējams saņemt gan investīcijām, gan apgrozāmiem līdzekļiem. Kredīta aizdevuma maksimālā summa vienam komersantam ir 300 000 latu, bet 2.2 miljoni latu – lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.

Lai saņemtu nepieciešamo aizdevumu, jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki par galvotājiem. Kredīts biznesa veicināšanai netiek piešķirts, ja:

 • ja ir nodokļu parādi;
 • ja uzņēmums uzskatāms par grūtībās nonākušu.

Tāpat kredīts biznesam netiek piešķirts, ja pieteicējs darbojas kāda no MVU izaugsmes aizdevuma programmas neatbalstāmajām nozarēm:

 • tērauda nozarē;
 • sintētisko šķiedru ražošanas nozarē;
 • kuģu būves nozarē;
 • finanšu un apdrošināšanas darbībās;
 • ieroču un munīcijas ražošanā un tirdzniecībā;
 • pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;
 • azartspēlēs un derībās;
 • tabakas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā;
 • elektroapgādei un siltumapgādei;
 • ogļu nozarē;
 • sabiedrisko un politisko organizāciju darbībā;
 • darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • mājsaimniecību kā darba devēju darbībā.

Lai rastu pārliecību, vai konkrētā nozare tiek atbalstīta, Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv pieejams programmu kalkulators.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *