Parūpējies par darbam drošu vidi kopā ar FNserviss.lv

Ikvienai iestādei, uzņēmumam vai nodibinājumam ir regulāri jāinformē nodarbinātie ar informāciju par drošības pasākumiem darbavietā. Darba aizsardzība ir vesela sistēma, ko ievieš un uztur darba drošības speciālists – algots darbinieks, piesaistīts speciālists no kāda pakalpojumu sniedzēja vai arī pats darba devējs (situācijās, kad uzņēmumā ir nodarbināti desmit vai mazāk darbinieki).           Darba aizsardzība ir procesu kopums, kas tiek veidots individuāli, sākotnēji izvērtējot, kādi ir konkrētā objekta darba vides riska faktori. Risks reizēm ir objektīvi nenovērtējams, līdz ar to tā bīstamība tiek noteikta attiecībā pret varbūtību saskārties ar negadījumu. Darba vides riska faktori parasti iekļauj dažādu grupējumu (piemēram, fizikālie, ķīmiskie, mehāniskie u.c.) faktorus, piemēram, putekļu, vibrācijas vai strāvas esamību, smaguma pārvietošanu darba ietvaros, elektroenerģijas lietošanu un daudzus citus specifiskus faktorus. Lasi vairāk šeit!

                Darba aizsardzība iekļauj arī darba aizsardzības instrukcijas, ar ko darba drošības speciālists iepazīstina konkrētā objekta darbiniekus vismaz vienu reizi gadā. Darba aizsardzības instrukcijas visbiežāk iekļauj darba kārtības noteikumus, ugunsdrošības instrukciju, kā arī konkrētajam darbības veidam vai profesijām atbilstošus darba aizsardzības punktus. Tās, atkarībā no vajadzības, ir pieejamas vairākos veidos, un ir vēlams izvērtēt dažādus darba drošības pakalpojumu sniedzējus, apsverot piedāvāto instrukciju klāstu. Tas visbūtiskāk ir tieši kvalificētajam speciālistam, kas vadīs ikgadējo instruktāžu.

LAIKA RESURSA PĀRPALIKUMS IESTĀDES VADĪBAI

                Iztēlojieties, piemēram, biroja izejmateriālu (papīrs, printeri, faksa aparāti u.tml. preces) tirdzniecības uzņēmumu, kas nodarbina 10 cilvēkus. Uzņēmuma vadītājam ikdienā parādās vairākas likstas, jo uzņēmuma specifika ietver gan pārdošanu, gan loģistiku, kur problēmsituācijas notiek regulāri. Papildus tam vadītājs strādā, piemēram, lai paplašinātu darbību, izveidojot filiāles arī citās valstīs. Vadītājam būtu izteikti sarežģīti paralēli darbam, doties uz darba aizsardzības mācībām un regulāri pievērsties arī darba aizsardzības instrukcijas izpētei, kas atkārtoti jāpasniedz visiem 10 darbiniekiem. Un tomēr darba aizsardzība ir jāuztur, lai jebkurš nodarbinātais justos komfortabli, apzinoties ka birokrātiskās lietas esošajā darbavietā ir korekti sakārtotas.Kāpēc tas ir būtisks jautājums? Jo tas ir iekļauts valsts likumdošanā. Bet ko iesākt, ja algots darba drošības speciālists izmaksā pārāk daudz? Pieturoties pie veselīgas un likumīgas komercprakses, ir vērts izmantot kvalitatīvu ārpakalpojumu, kas atvieglos darbu, kā arī Jums regulāri būs, pie kā konsultēties neskaidrību gadījumā.

IZVĒLIETIES INOVATĪVU PIEEJU UN STABILU PARTNERĪBU!

                Ja esat nolēmuši izvēlēties ārpakalpojumu, lai Jūsu objekta darba aizsardzība būtu sakārtota uz visiem simts procentiem, FN-SERVISS ir tas, kas Jums noderēs! Uzziniet vairāk uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv vai, ierodoties uz kādu no birojiem! FN-SERVISS kontakti:

Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija. Tālrunis: 67556799. E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv. Darba laiki: darba dienās: 09:00 – 18:00, brīvdienās: slēgts.

Valmiera, L. Laicena iela 2, LV-4201, Latvija. Tālrunis: 64207255. E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv. Darba laiki: darba dienās: 8.00 – 17.00, brīvdienās: slēgts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *