RŪPĒJIES PAR DROŠU VIDI SAVĀ UZŅĒMUMĀ KOPĀ AR FN-SERVISS PROFESIONĀĻIEM!

fnserviss.lv par ugunsdrošībuLai rūpētos ne tikai par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jārod efektīvi risinājumi.

Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāns, nepieciešams vērsties pie zinošiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijā, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmu joma. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums ir vienāds visiem , Fn-serviss komanda veiks tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērotākos aizsardzības pasākumus.

Nozīmīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tādēļ Fn-Serviss sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana, valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem. Tāpat klientiem tiek nodrošināta arī efektīva un atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

VAJADZĪGS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? TO IZVEIDI UZTICI FN-SERVISS KOMANDAI!

Ja uzņēmumā nepieciešams darba aizsardzības speciālists, jums noteikti jāizmanto Fn-serviss rīkotie darba aizsardzības kursi. 60 stundu kursos kursanti iegūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. Kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba izdevība iegūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.

Katrā biznesā civilā aizsardzība ir nozīmīgs faktors, darbinieku veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu faktoru, tādēļ prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir ievērojami pieaugušas. Šī iemesla dēļ aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem noteikti būs FN-Serviss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *